FGU Forløbsplaner – info vedr. rettighed

Som forarbejde til ny funktion i Forløbsplaner er der udgivet en rettighed; SLET_HISTORIK.

Vi anbefaler, I venter med at tildele rettigheden, til den nye funktion udgives ( at fejloprettede forløbsplaner kan slettes), da der vil komme nyhed og vejledning ud, når funktionen samlet set er i drift.