LØST FGU Forløbsplaner – fejl – gamle planer

Når gamle forløbsplaner åbnes, er det for nuværende ikke muligt at se forløbssamtaler. Der sendes nyhed ud, når dette er muligt igen.