FGU Forløbsplan – ny funktion

Efter ønske fra mange er det nu muligt at registrere faglig status i forløbsplanen. Det er dermed en udvidelse af funktionen kaldet Startniveau.

I første omgang drejer det sig om registreringer vedr. vejledende læse- og matematiktest, ordblindetest og folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik. Der kan også skrives faglige mål ind.

I kommende version vil det blive muligt at tilknytte andre fag, f.eks. dansk som andetsprog.

I sammenhæng med denne opgave har det også været ønsket at kunne få et hurtigt overblik i forløbsplanen over elevens forløb og fag på FGU. Dette løses i en opgave for sig. For nuværende kan elevens forløb ses under elevens stamdata via menupunktet Elever.

Se vedhæftet PDF for vejledning. Den samlede vejledning til forløbsplaner finder du på info.uddataplus.dk -vejledningerFaglig status (tidligere kaldet Startniveau)