FGU Forløbsplan, almenfag

Det er nu muligt at tilgå almenfagene PASE, identitet og medborgerskab samt teknologiforståelse.