FGU Almene fag/Forløbsplan

Vejledning til almene fag i forløbsplanen

Det er med meget stor glæde, at vi kan informere om, at vi har udgivet almene fag i Forløbsplansmodulet.
Vi ved, det har været efterspurgt længe, og vi håber, I får glæde af denne første version.
Det er blandt andet muligt at lave notater til de faglige mål og registrere faglig status.

Før værktøjet tages i brug, er det vigtigt, at man som medarbejder læser vejledningen, som er vedhæftet som link i denne nyhed.

Vi vil gerne takke for alle gode input, som FGU-arbejdsgruppen for forløbsplaner og andre medarbejdere hos FGU har bidraget med.

I arbejdet med videreudvikling af værktøjet vil disse input stadig være meget relevante.

Afslutningsvis kan vi også kort nævne, at det er blevet muligt at registrere screeningsresultater for dansk og matematik i forløbsplanen.

Den overordnede vejledning til forløbsplaner vil blive opdateret hurtigst muligt.