FGU Adgang til Forløbsplan før studiestart

Ønsker du at tilgå en forløbsplan før studiestart, kan du sætte startdato på elevens afdelingstilknytning til at være lig indmeldelsesdato. Begge dele administreres under elevens stamdata.