FEBRUAR NYHEDSBREV om UDDATA+
– hvad er der sket siden sidst?

Workshop

En kæmpe stor TAK, til alle de mange engagerede deltagere fra mange skoler, som deltog på én af de tre dage i februar, hvor vi afholdte de første dialog- og udviklingsmøder.
De mange idéer og gode input arbejder vi videre med og vil allerede nu gerne invitere dig til en workshop med fokus på at vise flere nye elementer i UDDATA+. Der vil forsat være funktioner der er under udvikling som I samtidig får mulighed for at påvirke i den rigtige retning, så skolernes samlede arbejdsflow bliver så optimale og automatiserede som muligt.
Vi meldte oprindeligt ud med to datoer, men vil allerede nu gerne invitere til tre kommende workshops.

 • 20. marts med bl.a. samtykke/politikker, optag og holddannelse som temaer
 • 12. april med bl.a. skolehjem, mere om optag og holddannelse samt afgrænsning på afdelinger som temaer
 • 3. maj med bl.a. timeplan (arbejdstidsplanlægning) og eksamensplanlægning som temaer

De tre workshops finder sted hos Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, Ryttervej 65, 5700 Svendborg – kl. 10:00-12:30 (bemærk ny dato i marts end tidligere udmeldt grundet netprøver).

Dagen har følgende dagsorden som overordnet ramme:

 • 10:00 Velkomst og dagens program, herunder drøftes mulighederne for et kommende samarbejde
  v/ vicedirektør Kenneth Seerup Jørgensen
 • 10:15 Gennemgang af UDDATA+ funktioner – som er i drift, tæt på drift eller under udvikling
  v/ medarbejdere fra IST – UDDATA
 • 12.00 Tidsplaner for den videre udvikling af UDDATA+ samt opsamling på dagen
 • 12:30 Tak for i dag og på gensyn – og sandwich ”to go”

Alle kan deltage – det vil være en fordel hvis skolen er repræsenteret så der både er deltagere med der har noget med den daglige drift at gøre – men også deltagere der skal være med til at vælge system og/eller implementerings-
proces.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Vicedirektør Kenneth Seerup Jørgensen,
kenneth.seerup@ist.com, tlf. 7222 6122

eller

Chefkonsulent Tina Møller Steenstrup,
tina.moller.steenstrup@ist.com, tlf. 7222 6144

Du tilmelder dig her senest den 17. marts i forhold til den første workshop og den 8. april til den anden workshop og den 30. april til den tredje workshop.

Administration af AMU-support når EASY-A lukker:

Vi er glade for, at UVM nu har meldt ud, at skolerne frit kan vælge leverandør på AMU-området på samme måde som det er meldt ud fra de øvrige uddannelsesområder.
Det betyder, at IST – UDDATA tager fat på udviklingen:

 • Vi udvikler et AMU-administrativt system sideløbende med eksempelvis EUD
 • Vi har stor erfaring for området gennem AMU-kurs, som gennem flere års erfaring har hjulpet skoler med blandt andet indberetning til UVM – AMU-kurs er del af IST – UDDATA. Derfor indarbejder vi i systemet fx fortsat de mange gode kontrollister
 • Vi har et godt samarbejde med UVM som sikrer, at vi gennem centrale tabeller har fuld integration til efteruddannelse.dk
 • Vi arbejder også på dette område med genbrugelige data uanset om du tilmelder, opkræver, indberetter eller anden form for kursist-
  administration
 • Sidst men ikke mindst har vi fået så mange positive tilkendegivelser fra skoler om deltagelse i udviklingsarbejdet. Dette organiseres i grupper, hvor vi i fællesskab vil lave kravspecifikationer til oprettelse af udbud, indmeldelse, opkrævning og indberetning

Derfor: hold øje med nyheder på vores hjemmeside, nyhedsbreve og invitationer eller kontakt chefkonsulent Tina Møller Steenstrup 7222 6144 for at blive opdateret på hvor langt vi er.

Hvad skal der ske med filarkivet i EASY-A?

IST – UDDATA og IMS kan konvertere din skoles data fra EASY-A filarkiv til IMS arkivet. Se uddybende beskrivelse her, som også blev sendt ud til skolerne i november. Ring gerne og få en uforpligtende dialog om hvordan vi bedst kan implementere det for jeres skole. Vi tror på, at jo flere funktioner der kan forberedes forud for lukningen af EASY-A desto mere vil det hjælpe den enkelte skole når den store dataoverførsel skal implementeres.
Vi håber meget, at du vil hjælpe os med at dele dette nyhedsbrev med alle relevante på din skole – ligesom du kan opfordre dine kolleger til at blive tilmeldt ”nyhedsbrevet” her