Endeligt merkantilt EUX-bevis

Programmer til brug for udskrivning af endeligt merkantilt EUX-bevis er udsendt

  • Det endelige merkantile EUX-bevis udskrives, når eleven har afsluttet hovedforløbet incl. sidste praktikperiode.
  • Det er den skole, der har udstedt bevis for EUX 1. del (bevis for det studiekompetencegivende forløb), der skal udskrive det endelige merkantile EUX-bevis. Hvis eleven afslutter på en anden skole, må man rekvirere beviset.
  • Beviset bestilles pr. elev i modul U111,
  • Der skal i bestillingsbilledet angives hvilken sluttermin, der skal fremgå af beviset.
  • U111-bestillingen resulterer i både et dansk bevis samt en engelsk kopi.
  • Hvis der ikke udskrives en engelsk kopi, skal man henvende sig hos UDDATA.
  • Beviset indberettes til eksamensdatabasen via den skole, der udskriver beviset.

Se vejledning her