Driftsudfordringer på UDDATA+ – Der kommer ny information ud asap eller ca. kl. 11.00

 

Kære alle

UDDATA+ er desværre fortsat nede, hvilket det vil være nogle timer endnu.

Vi har en meget ustabil driftssituation efter genstart. Vi er i gang med afdækning af, hvor udfordringerne er, så vi kan få UDDATA+ i drift igen.

UDDATA+ for FGU institutionerne er i drift.

 

Vi vil holde jer orienteret om driftssituationen. Vi melder ud igen asap eller ca. kl. 11.00.

 

Spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Kenneth Seerup Jørgensen