Dokumentation for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del

Udskriftseksempel:

 

Dokumentation for studiekompetencegivende forløb

 

Modul: U170

Dokumentationerne bestilles ved at logge på www.uddata.dk

Afgrænsninger:

Filarkiv J/N.

For elever på det studiekompetencegivende forløb gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling, vil dokumentationen blive lagt i filarkiv.

Filarkiv – Offentliggørelse

Datoen sættes til d.d. Hvis eleven først må kunne se dokumentationen i Elevplan på et seneres tidspunkt, skal man huske at ændre offentliggørelsesdatoen og evt. klokkeslæt.

Afgrænsning på enten skoleforløb, hold eller cpr.nr.

Der kan afgrænses på enten skoleforløb,  hold eller cpr.nr.

Der skal angives en ‘Termin fra’ og en ‘Termin til’. Kun karakterer afgivet inden for afgrænsninger medtages på dokumentationen.

Forudsætninger

Dokumentationen udskrives til elever, som er påbegyndt det studiekompetencegivende forløb, men ikke er berettiget til bevis for det studiekompetencegivende forløb EUX 1. del.

Skabelonstypen er ‘STU’.