Diverse rettelser vedrørende FGU-beviser

Vi er i gang med følgende rettelser i forhold til indmeldte fejl og forventer, at rettelserne er på plads mandag uge 27:

 

Merit bliver ikke behandlet og udskrevet på FGU-beviser.

Beviser kan dannes, men pdf-fil dannes ikke pga. fejlmeddelelsen ’Beviselementlisten for skabelons_id xxx er tom’.

Jobs, der trods korrekte afgrænsninger, slet ikke påbegyndes ved bestilling.

 

Niveaubetegneler på faglige temaer:

Da de udmeldte niveaubetegnelser på faglige temaer ift. bevis ikke er hensigtsmæssige, prøver vi at ’oversætte’ niveauerne, så de passer til

FGU-præstationsstandarder.