Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-12739: Sammenknyt karakter og meritter automatisk

UP-12824: Tilføj automatisk regelgrundlag på elever ved oprettelse – Det er svært at være opmærksom på at tilføje det rigtige regelgrundlag på eleverne, når de oprettes eller senere. Tidligere i EASY har systemet automatisk fundet de korrekte regelgrundlag. Sådan skal det også være i UDDATA+.
Regelgrundlaget bruges bl.a. på beviserne og til at udvælge de fag, eleven skal følge på uddannelsen.
Der er 2 typer regelgrundlag:
– U for Uddannelsesordning
– B for Bekendtgørelse
Et regelgrundlag af typen U, peger på den tilhørende bekendtgørelse. Det gælder ikke den modsatte vej.
Regelgrundlaget må efterfølgende gerne ændres manuelt. Det gøres i stamvinduet for eleven – på fanen uddannelse.
Gymnasiale elever har tilknyttet regelgrundlagstypen B. EUD og FGU elever får tilknyttet et reglegrundlag af typen B.
Der skal IKKE regelgrundlag på AMU og ÅU-elever.

 

UP-13245: Opfølgning på AD felt opdatering via Medarbejder billedet

UP-13227: Lave filter i eksamensplanen på kæder fra prøvehold

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-13050:  Bedømmelse optræder dobbelt – AMU

UP-13090: Når man vil markere skolehjemsbidrag, AUB eller befordring på udd.forløb eller bare rette.

UP-13206: AMU og skolehjemselever tjekjob justeret

UP-12761: U214 tilføj arbejdsgiver samt småjusteringer