Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

10462: Forbedring af brobygningsvindue

UP-13070: CSV-udtrækket skolepraktik – Udskrift på komplet CSV og detaljeret CSV er forskellig, hvor detaljeret CSV stemmer overens med den mængde elev-bidrag der tilhører indberetningslinjerne i billedet, og komplet CSV er resultatet af de eksisterende indberetninger i perioden sammenlagt med de supplerende.

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-13221: AMU-hold kan åbnes – AMU

UP-13181: Skolepraktik – bidrag genberegnes bagud i tid

UP-13042: Ændring af Elever til prøve indberetning for SSO-elever

UP-13213: IMS integration med nyt API