Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

ZU-131: Tjekjobs med kun fejl fra Z8303 – Tjek at der ikke er ulovlige TMK (fx UNDER)

Formål:
At kunne gennemgå alle sine skolehjemselever for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.

Population:

Følgende datalinjer kommer ud. Outputtet refererer til en række fejl eller obs’er:

  1. For elever, der giver tilskud, summeres der bare over elever med ens attributter, så der kan være flere elever repræsenteret på hver linje. Mangler der alligevel TMK, værelsesbooking eller tælledato, kommer der en fejl_1(ret hypotetisk)
  2. Skolehjemselever, der er bookede, men ikke har noget bidrag, men som dog er bookede på tirsdage i perioden, vises med en linje pr elev. fejl_2
  3. Er skolehjemseleven booket, men rammer blot ikke nogen tilskudsgivende tirsdag, kommer der også en linje ud. fejl_3
  4. Såkaldt eksterne skolehjemselever kommer også ud i særlige linjer. De kommer givetvis ud to gange, hvis de også kan regnes med i en af de andre ‘kasser’ her. Der står så noget i kolonnen obs_4
  5. Hvis eleven ser ud til at være skolehjemsegnet, men ikke er booket eller mangler skolehjemselevforholdet, kommer eleven også ud. Fejl_5
  6. Elever der giver tilskud, men hvor udskriften rejser spørgsmål ved tilskudsmærket, er der en linje pr elev.Obs_6
  7. Elever, der fylder 18 i løbet af kvartalet. Obs_7

For punkt 1 og 6 vises det reelle bidrag, der også gerne skulle optræde i indberetningen. For pkt. 5 beregnes et potentielt bidrag. De andre vises med 0 i bidrag.

Se mere på https://info.uddataplus.dk/z8303/

 

UP-12034: Luk for adgang til UDDATA+ i en iFrame – Eftersom de nye SameSite cookie politikker er begyndt at rulle ud i de nyere browsere skal vi have lukket for at bruge UDDATA+ indlejret i en iFrame . Læs mere i vores nyhed her: https://info.uddataplus.dk/samesite-cookies-og-uddata/

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-12830: Sluttid på tidsposter i medarbejderskema