Dagens opdateringer i UDDATA+

Nye features:                                                                  

UP-12610 – U169 Grundforløbsbevis uden tjek.

ZU-248: Z-8197 Manglende skema på skoledage

UP-12759: CSV-udtræk mulighed af elever der skal på SOP/SRP – Eksamensplanlægningsmodul

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-12615 U403 Rettelser på enkeltfagsbeviser. Bestilling gav tom udskrift hvis feltet uddannelse ikke var angivet.

UP-12225 U160 Beregninger af mellemresultater på beviser kunne fejle.

UP-12817: Konverteringsprogrammel: diverse forbedringer