Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-12164: Kreditnotaen har nu fakturanummeret på den faktura som kreditnotaen skal modregnes – AMU

UP-12485: forbedringer af brugerflade – Skolehjem
Gæster:
• Overskrift til valg af AMU-kursister skal kun vise kursister, som er berettiget til skolehjem. Kursister der ikke er berettiget, men alligevel ønsker skolehjem, behandles som gæster.
• Søgning: Navn dd-mm-yyy (aktivtet: dd-mm-yyyy-dd-mm-yyyy). Brug birthdate_from_cpr(individ.cpr_nr) as foedselsdag til formatering af fødselsdag.
Ankomstliste:
• Der medtages en kolonne med sengenavn.
• Afrejseliste skal vise samme data som Ankomstlisten
• Kolonne Lokalenr flyttes til højre for Bygningsnummer. Sengenavn til højre for Lokalenr.
• Sortering på afrejsedato
• Hold: vis ”det der er booket på” – skoleforløb/skolepraktikforløb for EUD, AMU-hold (aktivitet) for AMU – omdøb kolonneoverskrift til Forløb. Dette gælder også kolonnen Skoleforløb i vinduerne Anmodning om ophold, Værelsesplacering og Beboeroversigt.
Værelsesplacering
– Ankomstdagen skal kunne ændres til søndag (altså dagen før kursusstart)
Beboeroversigt
– Holdoplysninger på amu kursister
– Evakueringslisten sorteres i værelsesorden

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-12161: Nu gemmes telefonnummeret på virksomheder – AMU

UP-12001: Udbudsfejl på en skole

ZU-248: Rettelser til Z8197

U190 ”Tillæg til skolebevis – Talentspor”: Rettet fejl der kunne give tom udskrift