Dagens opdateringer i UDDATA+

Nye features:                                                                  

UP-12608: U161 Grundforløbsbevis til gymnasiale elever

UP-12725: U160, U180 & U181: Tilføj funktionalitet til testudskrift

UP-12551 – Idriftsættelse af integrationer JU, SOSU FVH, Erhvervsskolerne i Aars

  • US2000
  • XPRS
  • Miljøstyrelsen (MAB)
  • Eksamensplan
  • Netprøver
  • Brobygningsnet
  • Udfyld masterplan

UP-12329: Sletning af elever med knap i elevstamdatavindue. Formål: Skolerne komme nogle gange til at oprette en elev forkert, oprette samme elev dobbelt eller andre fejl, som gør at den administrative medarbejder ønsker at fjerne eleven.

En knap ”Slet elev” places på på fanebladet Elev i elevstamdata-vinduet.
– Det skal ikke være muligt at slette en elev, som er skoleforløbsplaceret – vis advarsel med navn og periode for elevens skoleforløbsplacering.
– Det skal ikke være muligt at slette en elev, som er aktivitetsplaceret – vis advarsel med navn og periode for elevens aktivitetsplacering.
– Der skal gives en advarsel hvis eleven er indskrevet ved SU (sendt til US2000), men sletning kan gennemføres.
– Der skal gives en advarsel hvis eleven er sendt til Ungedatabasen, men sletning kan gennemføres.
– Der skal være advarsel og bekræftelse inden sletning. Slet elev i elev-tabellen og alle relaterede tabeller.

Gennemførte fejlrettelser:

UP-12722: Database-rettelser – Manglende praktikaftaler

UP-12719: Fejl ved fraværsregistrering på elevbooking

UP-12404: Navision – faktura forkerte datoer

ZU-257: Z8303 justeringer TMK/skolehjem

UP-12771: forløbsplanssamtaler oprettelse fejler – FGU