Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:

UP-12731: Navision opsætning Jordbrugets uddannelsescenter

UP-10534: Redesign af forløbssamtaler – FGU

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-12443: Uddannelseadm. – CSV på skoleforløb viser elev dobbelt

UP-12678: EUC Syd 537401 ikke udbudt hold kommer ikke med til cøsa

UP-12258: Skemalægningsfag fejler

UP-12671: State opdateres ikke korrekt i kursistfanerne

UP-12749: Opret manglende trimmeparameter KortSystem

UP-12160: Navision: Tjek, så der ikke kan oprettes 0,00 faktura eller faktura hvor den valgte betaler ikke eksisterer.

UP-12481: Viden Djurs 707403 AMU – servicefejl ved ændringer på kursus