Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:

UP-11785: Opsætning af Navision – Roskilde Handelsskole

UP-11856: Datafiler for College360

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-11850: Rettelse til ny implementering til uddannelsesforløb billedet

UP-11819: Datoafgrænsning og rekvirent rettet i AMU indberetning / tjekjobs

API-205: Fejl: opdtid bliver ikke opdateret

UP-11606: Ved hentning af elever fra forløb til aktivitet – kommer alle ikke med