Dagens opdateringer i UDDATA+

Nye features:

UP-11789: Opsætning af Navision for UCRS

UP-11540: Tjek job – flere varighedsuafhængige tilskudsmærker – AMU

Gennemførte fejlrettelser:

UP-9595: Implementer listen over FKB’er på fag

UP-10261: info.uddataplus.dk – skal kunne tilgås fra forsiden af UDDATA+

SVC-190: Praktikpladsen indberetninger synk.

UP-11340: Implementeringstest af EGU BonusPortal

ZU-205: Ret Z8082 og Z8501 medarbejderafdeling

UP-11731: Afdeling mangler i varighedsuafhængige tilskudsmærker i CØSA-indberetningen – AMU

UP-11464: Feltet LMS fremgår forskelligt på aktiviteter fra EASY og aktiviteter oprettet i UDDATA+

API-200: Elev noter I API

UP-11609: Medtag flere felter i U550 og U556