Dagens opdateringer i UDDATA+

Nye features:

Se de øvrige nyheder, der beskriver ny funktionalitet.

Gennemførte fejlrettelser:

UP-11486: Redigering af lokale praktikaftaler

UP-11735: XDB: eksamenstype AMU skal ignoreres

UP-11746: Undtag tabellen skoleydelsesposter fra revisionsspor

UP-11758: Rettelser til IMS datamodel. IMS har indført rettelser til datamodellen

UP-11711: AMU tjekjob omkring godkendelser

UP-11652: Indberetning – datoafgrænsning – AMU

UP-11747: aktivitetsafdelinger fejl ved oprettelse og redigering