Dagens opdateringer i UDDATA+

Nye features:

UP-11736: Ny bruger på optagelse.uddataplus.dk

API-207: API Adgang – Roskilde Handelsskole, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, College 360

API-206: Nyt felt (Medarbejdertype) til API endpoint Medarbejder

API-202: Nye felter AMU/IV-Kurser Endpoint – Kursus startdato, Kursus slutdato, Skolehjemelev J/N

UP-11744: Forbered Nyt ferielov på UDDATA+ med EASY

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-11633: Ændring i fagplanlægningen kan ikke ændres når der er kursister tilmeldt på holdet

UP-11641: Angiv fagplaceringsfelter ved tilmeld fag. Når man tilmelder en elev et fag manuelt under kursister, skal man kunne udfylde fagplaceringsfelter

UP-11341: Tilstededagsjob skal kører efter fraværsregistrering

UP-11654: Udbud – åv – normen er for høj. Efter rettelse kan nye åv hold sendes til efteruddannelse.dk

UP-11146: SMS skal ikke være default Ja ved kursisttilmelding

UP-11620: CØSA visning af udførte indberetninger mangler at vise fejl-status

UP-11495: Datoer på beboeroversigt – skolehjem har forkerte perioder

UP-11714: Migration og flytning af data – AMU

ZU-194: Uddannelsesplan udskrifterne Z8066 og Z8266 til UDDATA+

UP-10413: Rettigheder elev “om mig”

UP-11729: Elever oprettes ikke på tilknyttede hold