Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

API-250: API – Mulighed for at hente data fra optagelsesmodulet i UDDATA+. Bl.a. ansøgningstype, status på ansøgningen, samt uddannelse og version på ansøgerens uddannelsesønsker

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-15938: Unilogin til elever

UP-15800: Skolehjem – Justering i booke på et skolehjemsværelse

UP-15940: AMU – fanen “Pladser” under “Stamoplysninger” optimeres

UP-15949: Eksamensmodul – optimering af svartid – ETP CSV

UP-15957: Eksamensmodul – Ændring i visning af kalender

UP-15660: Bevismodul – Forberedelser til Tjekjobbet BEV570