Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-15932: Arbejdstidsmodul – SLS-indberetninger kører

UP-15692: Arbejdstidsmodul – Afsendelse af mail i fbm. ferie u/løn

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14903: Skolehjem – kolonnerne Forløb, Uddannelse, Køn, Alder sorteres korrekt

UP-15859: CPR – Justering af rettigheder på “Opret kaldenavn” på elever

UP-15950: AMU – Datavarehus indberetning gennemført

UP-15958: EASY-P – Synkronisering justeret

UP-15862: FGU – EGUplan – forløbsplan- rettelse i visning af EGUplan for elever

UP-15706: Skolehjem – Rettelse i booking af værelse til kursist

UP-15905: EASY-P – Ny version af aftaler for SOSU

UP-15258: Oversigter – Justering i ”alternative Uddannelsesønsker”