Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-15877: Indberetning – Bevismodul – view som viser indberetningen til MAB

UP-15889: Indberetning – Unilogin – view som viser indberetningen til Unilogin

UP-15824: Automatik i UDDATA+ – Analyse af regelmotor til håndtering af arveregler

UP-15761: Personale – Knap til “Direkte CPR-opdatering” på medarbejdervinduet

UP-15089: eksamensmodul – Justering i CSV kladdeindberetning elever til prøve

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-15870: FGU – Forløbsplaner kan igen tilgå

UP-15442: AMU – Rettelse så dobbeltfakturering undgås

UP-15888: AMU – Nu kan der igen sætte fag på nye hold

UP-15883: Eksamensmodul – Censorkompetencer – hent og vis seneste godkendte indberetning

UP-14667: Eksamensmodul – tilføjelse til oprettelse af kæder

ZU-458: Udskrifter – Z8312 – Nu medtages kontaktlærernavn og sammen med initialer

UP-13511: Elevstamdata – fanen praktik nu med arbejdsgiver på SKP-aftaler

UP-15921: Arbejdstidsmodul – Nu med tilskrivning af særlig ferie i 2021

UP-15932: Arbejdstidsmodul – Rettelser i SLS-indberetninger

ZU-464: C323 – Nu med visning af afgrænsning af aktivitetsafdeling

UP-15907: Aktivitet – Justering på aktivitetsplacering

UP-14619: Uddannelsesforløb – Rettelse i opret på alle forløb

UP-15283: Uddannelsesmodul – Mulighed for redigeringsmuligheder af SOSU-praktikforløb