Dagens opdateringer i UDDATA+

Nye features:

API-201: Skolehjem endpoint. Startdato, Slutdato, Værelses-nr.

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-11506: Tjekvalidering til bestillinger

UP-11660: flyt aktivitetsplacering skal kende gebyrskabeloner

UP-11071: Ved placering af elever på skoleforløb skal det tjekkes om det er en skolepraktikelev

UP-11426: U515: Tilføj bestillingsparameter for afsluttet termin

UP-11496: Beregn justeringsfaktor på gym beviser – EASY version

UP-11647: XPRS indberetning af GYM optagelsesprøver skal medtage ansøgere oprettet i skrankevinduet

UP-11682: Skolefag 17393 niveau D og E

UP-11670: Linje teksten på Navision linjer justeres