Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-15842: Integrationer – Praktikpladsen.dk – view til visning af indberetningstransaktioner

 

Gennemførte fejlrettelser:

ZU-547: R116/R117 – rettelse

UP-15748: Uddannelsesadministration – justering i oprettelse af praktikforløb

UP-15639: Uddannelsesadministration – mulighed for at slette hold

UP-15042: Eksamensmodul – tilsynsvagter fremgår nu på udskrifter

UP-15683: Profil – Mulighed for at skift billede for elever