Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

Opdatering af vejledning – Massehåndtering af navnebeskyttede elever og medarbejdere i UDDATA+
Nu kan man massehåndtere navnebeskyttede elever og medarbejdere med at give dem kaldenavne og holde øje med, om der er nogen som mangler et kaldenavn

Selve funktionaliteten er ens på navnebeskyttede elever og medarbejdere, men der er forskel i, hvilke rettigheder, man skal have. Vejledning til massehåndtering af navnebeskyttede elever og medarbejdere (infocaption.com)

ZU-508: R116/R117 R116/7i Indberettede data, R116/R117 Afgræns selv og kun skema + skoledage, R117x Skema uden lærerrolle, GF OG HF, R116/7h hovedforløb. Der kan afgrænses på uddannelse og hold.

UP-15784: CØSA-indberetninger – perioden bagudrettet der kan trækkes data på udvides – (dropdownliste) for alle indberetningstyper. Nu muligt at kikkes ekstra 3 kvartaler mere bagud.

UP-15795: Uddannelsesmodul – Fag på hold placeringer i forhold til elevers aktivitetsplaceringer – Der kan opstå konflikter hvor en elev har forkortet aktivitetsplacering som ikke stemmer overens med fagplacering på holdet.
Det er nu muligt at ændre på sådan en placering hvis den i forvejen eksistere.

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14758: Skolehjem – bookninger vises ikke mere dobbelt under “værelsesplacering”

UP-15785: Optagelsesmodulet – Det er nu igen muligt at gemme ændringer.

ZU-537: Z8033 rettelse på en række Z-udskrifter – Z8052, Z8052V, Z8302, Z8302V, Z8305, Z8053, Z8033 – Faggodkendelse manglede