Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

Opdatering af vejledning – Eksamensplanlægning uden XPRS – vejledning hjælper dig i gang med eksamensplanlægning – Vejledning til eksamensplanlægning uden xprs (infocaption.com)

UP-13038: Optagelsesmodul – Der kan indtastes karakterer på ansøgere oprettet i UDDATA+

Der kan indtastes karakterer for både 9. og 10. klasse. Karakteren kan indtastes fra boksen ”Uddannelsesgrundlag” på selve ansøgningen. De relevante gennemsnit udregnes og vises ligeledes i boksen ”Uddannelsesgrundlag”.

UP-15676: Vindue til håndtering af navnebeskyttede personer

Når en person hos CPR registeret bliver navne- og adressebeskyttet i UDDATA+, ændres kaldenavnet i UDDATA+ til teksten ”<NAVNEBESKYTTET>”. Når kaldenavnet er det, kan personen ikke fremsøges vha. navn i bl.a. medarbejderstamvinduet, elevstamvinduet og samtaler.

I det nye vindue kan man give personen et relevant kaldenavn, som er aftalt med vedkommende.
Vinduet findes som flisen ”Opret kaldenavn” i menuerne Elever og Personale.

 

 

UP-13276: Eksamensmodul – Sammenflet prøvehold fra SOP, EOP og EP til et prøvehold – Når SOP og EP og EOP prøvehold dannes som ét pr. prøvehold pr. elev, er det en kæmpe opgave at oprette karakterlister til alle prøveholdene. Hvis en aktivitet har 30 elever, hvor der er samme censor til alle 30 elever men 3 forskellige eksaminatorer skal der kun dannes ét prøvehold og på dette prøvehold kan man ud for de enkelte elever angive, hvilken eksaminator de skal have. Der skal dog stadig kunne dannes 3 karakterlister – én for hver eksaminator.

Gennemførte fejlrettelser:

UP-15664: FGU – EGU-plan vises i forløbsplaner

UP-15656: AMU – Der kan påsætte FKPÅ på fag