Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

 

Nu vejledningVejledning til slet af elevforhold eud og gym (infocaption.com) Slet af elevforhold EUD og gymnasie – Vejledningen viser, hvad du skal være opmærksom på, når du har brug for at slette et forkert oprettet elevforhold. Der kan være mere eller mindre komplicerede eksempler på slet af elevforhold. I denne vejledning skitserer vi, hvad I skal være opmærksomme på og hvordan I skal håndtere de forskellige punkter.

 

UP-15424: AMU – Fag kan placere automatisk i fagplanlægningen

Hvis man definerer timer-per-dag på faget til noget andet end standard, så vil placering af en fag-brik i fagplanlægning sætte varighed dage(omregnet) og timer-pr-dag baseret på hvad der står på faget.

Hvis man bruger funktioner “Placer automatisk” så virker den på samme måde

UP-15067: AMU – Nu vises der flere holdplaceringer pr. kursist under “standard” – En kursist kan have flere holdplaceringer. Det skal vises under den enkelte kursist.

UP-14420: AMU – Nu kan man flytte en dag i en fagperiode selv om den har kursister på.

I tilfælde hvor dag(e) er en del af en periode i fagplanlægningen skal dag(e) blive splittet fra eksisterende periode og flyttet, og ændringen skal arves ned på kursisterne fagplacering.

Scenarie 1: Fagplanlægning og fagplacering på kursisten følger 1-1, og det gælder alle kursister på holdet. Her tillades en flytning af en enkelt dag af perioden i fagplanlægningen og fagplaceringen arves med.

Scenarie 2: Fagplanlægningen og fagplacering på en eller flere kursister følger ikke 1-1. Her tillades ikke en flytning før data på kursisten er rettet til, fx enten slettes faget på kursisten eller varigheden rettes til og følger holdet. Her skal brugeren advares – Lav en advarsel der fortæller brugeren, hvilke kursister der skal rettes til.

 

UP-15686: CØSA indberetningsoversigt – bilagsnummer er afsendelses-id – Kolonnen med afsendelses-id er det bilagsnummer som STUK returnerer og som skal påføres skolens revisorerklæring.

UP-15229: FGU – Datavarehus indberetning medtager nu praktik for EGU elever

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14866: Profilbilleder – Format på billeder der kan uploades justeres

ZU-516: Z8033 – Nu med fremtidige og lånte fag

ZU-515: Nu medtages CPR på Z825x

UP-15593: Bevismodul – Visning af vægt på eksamensdelresultat skal være med decimaler og vises med 2 decimaler

UP-15648: APP – Fuld visning af skemanoter i APP

UP-15681: Opgavemodul – Daglig synkronisering af opgaveafleveringer

UP-15738: AMU – CØSA-indberetning – indberetning og indberetningsdetaljer stemmer nu