Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-13816: Direkte CPR-opdatering – flere steder i UDDATA+ er der nu mulighed for at kunne opdatere persondata fra CPR med det samme😊

 

UP-13922: AMU – Automatisk opdater af siden efter manuel synkronisering af udbud og tilmeldinger

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-15640: Ungedatabasen – Rettelser af dubletfejl i UDB

UP-15638: AMU – Åben uddannelse rettelser

UP-15178: AMU – Rettelse til forskellige og fejlagtige aktivitetsnumre giver ”strandede” kursister i Efteruddannelse.dk