Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

Ny vejledning – Varighedsuafhængige tilskudmærker –

Baggrund

Denne vejledning gennemgår, hvorledes der sættes varighedsuafhængige tilskudsmærker på elever. Både individuelt og på et helt skoleforløb.

Som udgangspunkt anbefaler IST, at varighedsuafhængige tilskudsmærker sættes via skoleforløb, da det så er til at følge, hvorfor eleven har fået det.

Det er kun i tilfælde, hvor det ikke er muligt at sætte via et skoleforløb, den anden mulighed via elevstamdata giver mening.

Der bliver ikke gennemgået, hvilken slags TMK, der skal sættes. Det skal skolerne selv have styr på.

Husk at tjekke om eleven har korrekt elevtype

UP-10539: Opgaver – Tjek der søger for at nytilkomne elever får allerede oprettede opgaver, som endnu ikke har overskredet afleveringsdatoen

 

Gennemførte fejlrettelser:

ZU-509: Z8302/V opdateres til nyeste BET_STAT_TJEK regler

UP-15625: AMU – tjekjob med samlet varighed skal ikke tjekke bet_stat/tllskud

UP-15641: Personalemodul – Foto på medarbejdervinduet tilrettet

UP-13680: SHJE 3nov C: Nyt Tjekjob: Elevtype – Nyt Tjekjob for at der er elevtype på alle elever (elevtype som er gyldig på tilhørende skoleperiode/skolepraktikperiode) markeret med rød i oversigten.