Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

ZU-219: R116 og R117 Lærerstyret undervisning

UP-15444: Integrationer – Nye views vil blive indført for at vise data fra Datavarehus Indberetninger grænsefladetabellen. Typerne er EUD, AMU, GYM, og FGU

ZU-491: Gør det muligt at bestille Z082 på skole niveau

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-15028: AMU – ensretning af afrunding regel i fagplanlægning på timer pr. dag og varigheddage

UP-15420: Eksamensmodul – Censorindberetning skal kunne vise sidste indberetning

UP-15466: Eksamensmodul – Tilføj rettighed på metoder i eksamensplan

UP-15548: Eksamensmodul – Frigivne eksamener visning for elev

UP-15561: Eksamensmodul – Rettelse i oprettelse af prøvehold

UP-15596: Eksamensmodul – Underfag kan igen vises

UP-15429: karakterliste – kan igen åbne karakterliste

UP-15355: Elevstamdata – afgangsårsagskoder som er lukket må ikke kunne bruges

ZU-497: Z800 tilføjet med ”underskrevet dato” og ”oprettet i EASY-P dato”

ZU-507: Z8502 kommunalt bidrag – Justeringer

UP-15551: Bevismodul – Karakterliste kan igen gemmes