Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-15106: AMU – lav automatik når en tilmelding er oprettet både på efteruddannelse.dk og i UDDATA+ Synkroniseringen går i stå, når en tilmelding er oprettet i UDDATA+ og på efteruddannelse.dk. Fremadrettet slettes den eksisterende tilmelding i UDDATA+, hvorefter tilmeldingen fra efteruddannelse.dk bliver læst ind i UDDATA+ og synkroniseringen kører igen😊.

UP-15338: Eksamensplan – giv mulighed for at flytte prøvehold fra en termin til en anden termin

UP-15250: Elev – Trigger på elevtabellen som forhindrer at oprette en ny elev, hvis der i forvejen er en elev med samme uddannelse/version for individet

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14830: Skolehjem – nye gæster og kursister, kommer nu med ud med start og slutdato på CSV’en

UP-15017: Optagelsesmodul – Tjek for at elev ikke optages på to uddannelser uden advarsel

UP-15261: Elevstamdata – Automatisk synkronisering af centrale afgangsårsager fra UMO

UP-11551: FGU – Der skal igen sendes forløbsID til Ungedatabasen

UP-15351: AMU – Rettelse i flyt af periode i fagplanlægningen