Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-15133: Unilogin: Tilknyt hold/gruppe til brugerne

Skolerne kan ikke bruge Unilogin fuldt ud, uden fuld tilknytningen, af elever/hold, lærere/hold.

–          Eksempel 1: En læringsportal gør det muligt for lærere at dele fx eBøger med eleverne via Groups i Unilogin.

–          Eksempel 2: Lærere og elever være på samme hold, for at læreren kan nulstille elevernes Unilogin (i samme “hovedgruppe”).

 

UP-15314: Optagelse – Rettigheden
For at kunne noget som helst i Optagelsesmodulet, skal en bruge have rettigheden Optagelse.VIS. Uden den virker oversigtsvinduet ikke. Man kan udvide virkemåden med følgende “tillægsrettigheder”:

Med Optagelse.RET får brugeren lov til at rette i optagelsen – herunder:

  • tilføje en uddannelsesversion, elevtype mv
  • tilføje en bemærkning
  • tilmelde ansøgeren til prøve / samtale
  • oprette en skrankeansøgning
  • optage eleven

Med Optagelse.PERSONFØLSOM får brugeren lov til at se følsomme oplysninger om ansøgeren – herunder

  • ansøgerens CPR nummer
  • værgers CPR nummer
  • de tilknyttede bilag (de indeholder også CPR nummer)
  • om eleven har brug for støtte (SPS)

Bemærk at egenskaberne på Optagelse.PERSONFØLSOM ikke indeholder egenskaberne fra Optagelse.RET

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14934: AMU – Udbudsrettelse giver VEU fejl

UP-15236: AMU – Nye GIS oplysninger på skole

UP-15373: Eksamensplanlægningsmodul – Justeringer til prøvefagsudtræk fra XPRS