Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-15132: SOSU-praktikforløb vises på elevstamdata

UP-15280: Tilføj ”dummy” fag på EUX-elever der ikke skal have sat studieretning jf. deres uddannelse

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14748: Elevnoter:  Nulstilling af opfølgningsdato på alle elevnoter – en skole

UP-15201: FGU – Forløbsplaner rettelse i overskrift

UP-15281: AMU – kreditering kursister tilrettet