Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-14076: Arbejdstidsmodul – daglig opdatering af bl.a. beregning af omsorgsdage, optjent ferie og særlig ferie.

UP-14737: U100 Bevismodul – EUX-bevis skal indeholde bindestreg i stedet for karakter – STUK har udsendt retningslinjer ift. Covid-19 foranstaltninger. Heri beskrives, at der af EUX-beviset skal fremgå en bindestreg i stedet for en karakter ud for Eksamensprojektet, da der ikke kan aflægges prøve.

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14563: ÅU – kursist kan nu slettes

UP-15180: Elevstamdata – elev kan nu afgangsmeldes.

UP-14917: Optagelse – Det er nu muligt at hente GF+ fra optagelse.dk

UP-14915: AMU – fakturering – rettelse af datofejl