Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-12781: Der er stort behov for at kunne lave opslag på uddannelsesinformationer fra UMO’en.

UP-10830: Kartoteksvindue – Ansvarlig medarbejder til arbejdstid – Administrator skal kunne tilknytte en medarbejder til en afdeling eller ansvarsområde, som vedkommende kan godkende ferie og modtage sygemeldinger. En medarbejder kan være knyttet til flere områder og flere medarbejdere kan være knyttet til samme område.

UP-14950: Kartoteksvindue – Ansvarsområder med mulighed for at oprette og ændre

Gennemførte fejlrettelser:

ZU-434: Z8312 – Nu medtages også speciale

UP-14906: Uddannelsesadministration – fejl på forløbsplacering rettet

UP-15087: EGU-plan – Nu kan praktikaftale gemmes