Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-11073: FGU – Vindue til visning af udslusningstaksameter for elever der forlader FGU

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-15100: Samtalemodul – Omdøb rettighed fra uddataplus.SAMTALE-ALLE TIL Samtale.SEND_TIL_ALLE – Vi er på vej med muligheden at der kan sendes samtale ud til alle elever eller alle medarbejdere på en gang😊

UP-15103: Fejl i visning af i holdlisten fra bl.a. skema