Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14887: justering i program ved ændring af cpr-nr. på medarbejder

UP-15071: Kolonnen ‘M’ Skolefag er nu korrekt i statistik CVS ‘Alle poster …’

ZU-432: Z8105 medtager nu ansvarsområde

UP-15085: Eksamensmodul – justering i elever til prøve

UP-14689: Samtykke og politikmodul – Rettelse i politikker

UP-14861: holdliste fra skema medtager igen ophørte elever

UP-14930: AMU – “antaget p-nummer” virker igen