Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-14674: eksamensmodul – Nu mulighed for at lav en ”kladdeindberetning” elever til prøve inden selve indberetningen. Så kan der køres et kladdetræk på elever til prøve, så man kan se om alle er med og evt. fejl

UP-14746: AMU – Vis start og slutdato på skolefag på hold detaljevindue (ikke oprettelse)

Gennemførte fejlrettelser:

UP-9897: Aktivitetskalendere – Nu kan Afdelinger gemmes.

UP-13153: CØSA- tjekjob “Elever, som er holdplaceret i indberetningsperioden, men ikke forløbsplaceret”

UP-14922: AMU – Virksomhedsoplysninger indhentes igen fra efteruddannelse.dk

UP-14948: Arbejdstidsmodul – Udvid ansvarligmedarbejder med 2 felter

ZU-420: Z8040 mangler skoleforløb