Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-14823: Optagelsesmodul – Påsæt regelgrundlag på elev

UP-10967: Elevnote – notifikation åbner nu noten

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14736: Skolehjem – ‘Gem og luk’ knappen lukker nu vinduet

UP-14868: Teknisk oprydning i tjekjob CSV-print i CØSA-indberetninger

UP-14947: Arbejdstidsmodul – Udvid Registreringsperiode med tilskriv ferie J/N