Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-13896: Tilføj resultatformer på fag fra et vindue – De resultatformer der udmeldes på fag i UMO’en, er ikke altid fyldestgørende. Ofte ønsker skoler at tilføje en resultatform til et centralt fag på netop deres skole. Desuden ønskes at der kan tilføjes resultatformer på lokale fag – uden at tage udgangspunkt i et centralt.

UP-12791: Fjern mulighed for at en elev deaktiverer sit eget UNI-login

Brugerne skal advares (kraftig) om, hvad konsekvensen af at “Deaktivere” betyder:

  • Når brugeren har KUN logintypen “Unilogin”, skal advarslen være
    Hvis du deaktiverer Unilogin, vil du ikke længere kunne logge på UDDATA+
  • Når brugeren både har logintypen “Unilogin” og “Direkte login” og klikker på knappen under Unilogin, skal advarslen være
    Hvis du deaktiverer Unilogin, vil du ikke længere kunne logge på UDDATA+ vha dit Unilogin
  • Når brugeren både har logintypen “Unilogin” og “Direkte login” og klikker på knappen under Direkte login, skal advarslen være
    Hvis du deaktiverer Direkte login, vil du ikke længere kunne logge på APP’en og kun på UDDATA+ vha dit Unilogin

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14821: AMU – synkroniseringen til efteruddannelse – justering ved sletninger af data

API-265: API optimering

UP-14859: Skolehjem – bookinger kan nu fjernes på alle elever

UP-14267: Skolehjem – Lav mere detaljeret visning af beboertypen – Elev (booket på skoleforløb, Skolepraktik (booket på skolepraktikforløb), Kursist (AMU-kursist), Gæst, Ekstern (ekstern elev fra skolehjemselev ekstern)