Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-13873: SKPRA: Bidrag uden for praktikaftaleperiode – med under de rød tjekjob.

UP-14655: Skoleforløb – fremtidige skoleforløb vises nu ved tilføjelse af nye elever

UP-14627: Karakterliste – Den afgivne karakter forsvinder ved gem og lås

UP-11256: Uddannelsesforløb – skoleforløb kan nu forlænges

UP-14363: AMU fraværstjekjob: Kolonneoverskrifter passer nu til kolonnernes indhold.

UP-14479: Indberetningsvinduer – periodevælger skal tilføjes ældre perioder – Listen med Indberetningsperioder udvides, så den går længere tilbage (vise fra 3. kvt. 2019 = 16/6 og 1/4 AMU). Gælder alle indberetningstyper.