Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-14234: Elever skal kunne oprettes på uddannelsesversioner som er lukket

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14086: Optagelse af ansøgere rettet til

UP-14558: Fanen “AMU beviser” rettet til

UP-14385: Medtag alle elever på karakterlister – Listen er opdelt i 2 sektioner:
– Første sektion vises elever, som er tilknyttet faget på skolefagsplaceringens sidste dag
– Anden sektion vises elever, som er tilknyttet fag på holdet, men ikke på den sidste dag. Overskriften for sektion 2 fremhæves og har teksten: “Elever som ikke er på holdet den sidste dag”. (Den vises kun, hvis der mindst er en elev i sektion 2).

UP-14186: Elever – mangler praktikaftaler

UP-14320: SKP – fejl ved åbning

UP-14317: Skolehjem – telefonnr. må ikke være obligatorisk for gæste og AMU-kursister