Kære Læser

Vi starter igen op med at udgive “dagen opdateringer” om de nye muligheder og rettelser som er blevet tilgængelige i UDDATA+

Rigtig godt nytår.

Fra alle os i IST

Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

ZU-130: Z8054 årselevtræk for skolehjem

ZU-259: Z8082 ekstra kolonne, med telefonnr. og træk på anden kontakttype

ZU-367: Z09-161A og Z067

ZU-374: Mandagsliste Z8103

UP-14399: Åben uddannelse – indberetningsdatoer skal følge AMU indberetningsdatoer – Åben uddannelse – indberetningsdatoer skal følge AMU indberetningsdatoer. Ret på indberetningsoversigten og periodevælgeren på fanen Åben uddannelse.

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14551: AMU – åbning af faktureringsfanen fingerer igen.

UP-13340: Tjekliste fuldtid fejl: Manglende FÆRTA viser forkerte datoer

UP-14455: Uddannelsesforløb fejl ved opret justeret til

ZU-371: Z8105 Ret CPR løbenummerfejl

ZU-372: Ny aktivitetsvalidering til holdudskrifter