Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-13894: AMU – automatisk opdatering af tilstededagsfanen ved ændringer på fagplaceringer (trimmeindstilling)

UP-12003: AMU: Sørg for at man selv kan vælge om tilstededage skal overskrives

UP-13697: CØSA-indberetning af ÅU hold

UP-14092: Arbejdstidsmodul: Sygeoversigt tilføj ansættelsesdato!

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14376: Hæv timeout på onlinetjek – Nogle skolers Navision er så langsomme at 10 sekunder ikke altid er nok til at tjekke om de er online. Derfor hæver vi tjekket til 20 sekunder.

UP-14070: Skoleforløb – ikke muligt at tilknytte elev til skoleforløb

UP-14342: Skolehjem – bidrag viser forkert på beboeroversigt og indberetning csv med detaljer

UP-14384: Egen raskmelding i mobilvisning virker igen.

UP-12132: AMU: selektiv genberegning af tilstededage

UP-14365: AMU – ÅU – Gør det muligt at fremsøge ÅU-fag

UP-14340: AMU – ÅV – tilmelding af ÅV-kursist fejler i tilmeldingsflow