Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-13774: AMU: Tydeligere grafik af “fortsætter igennem weekend”

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-14341: AMU: Manglende fraværsregistrering

UP-13468: AMU: AMU_FRAVÆR: kig ikke i tilstededage, men fraværsregistrering

API-254: Elever på skoleforløb ud i fremtid, skal også indgå i de data der udstilles.