Dagens opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:                                                                  

UP-13141: Udslusningstaksameter for FGU-elever Finde ÅE-summen pr elev.
Og vis åe tallet gange elevens udslusningstaksameter.

UP-14270: justering så søgning bliver mere effektiv og hurtig

UP-13771: FGU – U505 Kompetencebevis skal kunne dannes uden karakterkrav

UP-12676: FGU – Erklæring om gennemført undervisning udskrives uden fag

 

Gennemførte fejlrettelser:

UP-13468: AMU: AMU_FRAVÆR: kig ikke i tilstededage, men fraværsregistrering

ZU-352: Z8305V ÅU-overblik m.h.t VUTMK

UP-14238: Feltet cpr-nr. skal skjules i medarbejdervindue, hvis man ikke har rettighed

UP-12753: AMU: p-nr. kan ikke gemmes når arbejdsgiverbetaler tilføjes kursist