Z8315 SOSUpraktik elevers forløb   Formål: At se alle SOSUpraktik- og skoleforløb der foregår i perioden.   Population: En linje pr elev i SOSUpraktikforløb, samt en linje pr skoleforløb.   Output : cprnr, fornavn / efternavn uddannelse / udd_bet/ udd_version, kommunekode / postnummer, afgangsaarsag / afg_dato, foedt, cosa / cosa_bet, elevtype, gh (GF1, GF2 HF,  […]

Z250 Karakterudskrift Dette udtræk viser karakterer på elever, hold for hold i pænt PDF format. Population: Populationen af data afhænger meget af dine afgrænsninger: Holdpopulation: Hold, der matcher holdafgrænsningen og ansvarsområdet. (Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene i holdpopulationen på […]

Z8218 Lokalestatistik   Formål: Vis hvilke lokaler, der er i brug pr dag.   Population: Der vises en linje pr dag pr lokale, hvor lokalet har skema den dag.   Output: For hvert lokale vises tidsintervallet, der er skemalagt i den dag, og antallet af timer. Dato Lokalenr Antal decimaltimers skema Første starttid/Sidste sluttid for […]

R117x Skematid uden lærerstyret undervisningsrolle   Formål: Hjælpeudskrift til at finde ud af, hvor du med rolleskift på lærertilknytningen kan få indberettet mere lærerstyret undervisning pr elev pr dag.    Population: For alle GF2 (og evt HF) elever find skemabegivenheder uden lærer eller uden lærerstyret undervisning for nogen af de tilknyttede lærere. Det er bestemt […]

R117i Indberettet undervisningstid pr skoleuge i detaljer   Formål: Se indberetningen af undervisningstid.    Population: Find alle GF1/GF2 elevers lærerstyrede undervisningstid i det valgte år med en datalinje pr dag pr elev. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ For se blot en linje pr elev, vælg R116i, der har en linje pr elev pr […]

R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge   Formål: Se indberetningen af undervisningstid. Overbliksversionen her giver en linje pr elev.   Population: Find alle GF1/GF2 elevers lærerstyrede undervisningstid i det valgte år. Det indberettes med en datalinje pr dag, så denne version af indberetningen har summeret pr elev for dig. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ […]