Z8305V Tjekliste af alle ÅU VUTMK   Formål: At kunne gennemgå alle sine Åben Uddannelse-elevers varigh.uafh. tilskud for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.   Population: Alle varighedsuafhængige tilskud kommer med.   Output: ds_nummer CØSA/Betegnelse/version Hold skolefag/niveau Om det er et UVM fag / niveau Navn/CPR fag_akpl_id (til support) fag_amutabel (findes amutabelpost) […]

Z8220 – Opkrævningsdebitorliste Inspireret af B494   Formål: Finde AMU-elever, der mangler opkrævningslinjer Population: Alle Bilagslinjer uden tilknyttet holdplacering, der er opdateret i perioden plus: Alle bilagslinjer for holdplaceringer der overlapper med afgrænsningsperioden. (ikke info-linjer)   Output: Aktivitet Debitornr CPR / Navn status bilagstype nummer betalernavn (hvis ingen betaler så alternativ betaler) Bilagslinje-beskrivelse Pris Kontostreng   […]

Z8305 Tjek af alle Åben Uddannelse-elever inden indberetning   Formål: At kunne gennemgå sin ÅU for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Faget starter i afgrænsnings-perioden og enten: Har TMK af tmktypen AABEN eller Har indberetningsprincip ‘-‘ eller Har EASY-ÅU-bidrag tilknytttet eller har aktivitetstype ÅU   […]

Z8431 Skoleforløbsoversigt   Formål: Inspireret af EASY’s B431. Nogle bruger den til at tjekke AUB af med. Population: En linje pr skoleforløb, der overordnet set overlapper med afgrænsningsperioden.   Output UDDATA+: Udd.nummer/version/Speciale Skoleperiode Start/Slut Antal unikke elever (i hele skoleforløbet) Første/sidste tælleperiode der hører til DS-nummer Ansvar/projekt/skoledagskalender   Afgrænsninger: Fra dato / Til dato (for selve […]

Z8393 – Kursusliste Med AMU og/eller IV Formål: Et generelt overblik over AMU/IV kurser og evt. fag   Population: Find alle udbudte AMU- eller IV-hold, som for AMU-holds vedkommende ikke er aflyst. De skal overlappe helt eller delvist med datoafgrænsningen   Output: (NB: UDDATA+ versionen har ikke alle kolonner med pt) Aktivitet / kortbetegn / […]

Z8050a – Årselever Fuldtid simpel   Formål: Årselevbidrag for fuldtidselever, i forhold til Z8050 reduceret til en linje pr skoleforløb/indberetningsdato   Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8050) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.   Output: (NB: UDDATA+ versionen har ikke […]

Z8157 – Arbejdstimer pr medarbejder på hold Z388 med timer pr hold (dublering ved samlæsning)   Formål: En CSV-erstatning for fagfordelingslisten Z388, der ikke er oversat fra EASY-tiden endnu. Den gamle udskrift vises som opsummerende skemaer, der nemt kan reproduceres med en pivot af Z8157-data.   Population: Alle skemabegivenheder mellem de to afgrænsningsdatoer medtages, hvis […]

Holdudskrifter i UDDATA+ Her er en oversigt over de holdudskrifter, der er oversat til UDDATA+ Se en side med de overskrifter, der fandtes i EASY – som ikke alle er oversat endnu. Som udgangspunkt er de pæne pdf-udskrifter Her er de forskellige klasser af holdudskrifter Studiekort Holdlister med variabelt antal kolonner Holdlister med arbejdsgiverdata Holdlister […]

Z8387 Opgavefravær 2   Formål: At få overblik over, hvor mange opgaver, eleverne afleverer til tiden og status på dem. Hvor Z8386 er fra elevernes synspunkt, vises denne pr lærer, der har stillet opgaven. Man kan som udgangspunkt ikke gå ned på den enkelte navngivne opgave, så dette er blot en kvantificeret statistik.   Population: […]

Z8386 Opgavefravær 1   Formål: At få overblik over, hvor mange opgaver, eleverne afleverer til tiden og status på dem. Man kan som udgangspunkt ikke gå ned på den enkelte navngivne opgave, så dette er blot en kvantificeret statistik. Søsterudskriften Z8387 viser statistikken pr opgavestiller/lærer i stedet.   Population: Der tages udgangspunkt i alle opgaver, […]