Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise, hvilke aktiviteter man har i gang på Åben Uddannslse   Population: Find alle hold med indberetningsprintcip ‘-‘ Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Tidsmæssigt skal holdplaceringen krydse 1/7 2020, krydse 1/7 2021 eller ligge […]

R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge   Formål: Se indberettede kvalifikationer til hovedforløb   Population: Kvalifikationerne, som de aktuelt står i datavarehuset. En linje pr kvalifikation med kval.dato mellem de to afgrænsningsdatoer   Output: cprnr / fornavn / efternavn, Kvalifikationsdato Udd. man er kvalificeret til uddannelse Start- og slutdato   Afgrænsninger: Fra- og tildato Antal cifre […]

Z002 Eksamensudtræk Udtrækket af elever, fag og om de skal op til vintereksamen 21/22   Formål: At se og vurdere resultatet af eksamensudtrækningen. Både for gymnasie og EUX   Population: Alle elever-til-hold kombinationer vises.   Anvendelse: Kolonnen ‘jesprio’ har et indhold, hvis vores algoritme mener, at eleven skal op til prøven. Og koden viser, hvilken […]

Z599 – Skema med flere lærere   Formål: At finde skema med flere lærere end hold tilknyttet – som evt mangler lærer eller skal behandles på anden måde.   Population: Find alle skemabegivenheder, der har flere lærere end hold, dog mindst 1 hold tilknyttet.   Output:  Dato Starttid Antal lærere (et af evt flere) Hold Medarbejder-Afdeling […]

Z597 – Skema uden lærer eller lokale   Formål: At finde skema som skemalæggeren evt mangler at færdiggøre.   Population: Find alle skemabegivenheder, der enten ikke har nogen lokaler eller ingen lærere tilknyttet.   Output:  dato Starttid Om begivenheden mangler lokale, medarbejder eller ikke har nogen af delene (Et af de tilknyttede) hold   Afgrænsninger: […]

Z8307 Tjek for skoleforløbsplaceringer   Formål: Find elever der evt mangler at blive skoleforløbsplaceret eller andet.   Population: FInd alle elever med aftaler, der slutter efter elevens indmeldelse eller studiestart, som ikke er afgangsmeldt og som hverken er sat på hold, skoleforløb eller skolepraktik.   Output: Praktik-uddannelse Elev-uddannelse AKPA Arrangerende skole CPR / Navn Obl. […]

Z8051a – Årselever Skolepraktik simpel   Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever, i forhold til Z8051 reduceret til en linje pr Elevtype/uddannelse/indberetningsdato/o.a.   Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8051) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.   Output: Elevtype/-betegnelse Indberetningsdato Skoledagskalender Uddannelse /-betegn/version […]

Z8506 FGU – skoleydelser Alle skoleydelser med udbetalingsdato i perioden   Formål: Få overblik over alle skolens skoleydelser til afstemning.   Population: Udtrækket giver en linje pr skoleydelsesudbetaling. Skoleforløb, uddannelse etc vises kun, hvis der kan findes et skoleforløb, der er tæt nok på udbetalingsdatoen tidsmæssigt. (Kan der ikke findes det, kommer det faktisk ikke […]

FGU udskrifter   Disse udskrifter er dedikeret til FGU. Z8500 Alle FGU-elever. Her optræder man 1 gang pr elevforhold – uanset om der er hold eller skoleforløb tilknyttet. Z8501 fejltjek – især i starten af uddataplus kunne man fejloprette elever. Med denne finder man fejlende elever. Z8502 kommunalt bidrag Z8503 FGU-fravær Z8504 FGU elevuger Z8505 […]

Administration   Skemaudskrifter Medarbejder skemaerne Z500 – Z501 – Z502 Ansættelsesskemaer Z520 – Z521 – Z522 – Z523 Lokaleskema Z540 – Z541 – Z542 – Z543 – Z544 Aktivitetsskema Z560 – Z561 – Z562 – Z563 Elevskemaet Z582 Adskiller sig ved designet, som er ens for alle dem, der ender på : Z5x0 er lodret Z5x1 Vandret Z5x2 Kasseskema Z5x3 Dobbeltlektion Z544 er et lokale-dagskema Indholdet […]